Grupi Mësimor Kërkimor - Patologjitë ne Kafshë

Prof. Dr. Luljeta DHASKALI,

Kryetare GMK

E-mail: l.dhaskali@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

Prof. Asoc. Dr. Bejo BIZHGA,

Përgjegjës Departamenti

E-mail: bbizhga@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Ilir KUSI,

Lektor

E-mail: ikusi@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

Dr. Eglantina XHEMOLLARI,

Pedagoge

E-mail: exhemollari@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike


Dr. Liljana LUFO,

Lektore

E-mail: llufo@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

 Hap profilin e plotë

Dr. Enstela VOKSHI,

Lektore

E-mail: evokshi@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

 Hap profilin e plotë