Grupi Mësimor Kërkimor -  i Përpunimit Parësor të Drurit


Prof. Dr. Pandeli MARKU,

Përgjegjës i GMK

E-mail: pmarku@ubt.edu.al

Departamenti i Politikave dhe Studimeve Evropiane

Prof. Asoc. Dritan AJDINAJ,

Lektor

E-mail:  dajdinaj@ubt.edu.al

Departamenti i Industrise se Drurit

 Hap profilin e plotë