Grupi Mësimor Kërkimor - Qëndra e Kërkimit të Ushqimeve

Dr. Fatbardha LAMÇE,

Lektore

E-mail: fmeta@ubt.edu.al

Departamenti i Qendrës së Kërkimit të Ushqimit

Dr. Luziana HOXHA, 

Lektore

E-mail:  lhoxha@ubt.edu.al

Departamenti i Qendrës së Kërkimit të Ushqimit

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Oneida KYÇYK,

Përgjegjëse Departamenti

E-mail: okycyk@ubt.edu.al

Departamenti i Qendrës së Kërkimit të Ushqimit

 Hap profilin e plotë

MSc. Mamica RUCI,

 Asistente Lektore

E-mail: mruci@ubt.edu.al

Departamenti i Qendrës së Kërkimit të Ushqimit

 Hap profilin e plotë

MSc. Julian KARAULLI,

Asistent Lektor

E-mail: jkaraulli@ubt.edu.al

Departamenti i Qendrës së Kërkimit të Ushqimit