Grupi Mësimor Kërkimor - Sëmundjet e Kafshëve të Fermës dhe të Shoqërimit

Prof. Dr. Vangjel CERONI,

Drejtor i GMK

E-mail: vangjelceroni@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

Prof. Dr. Dhimiter RAPTI,

Përgjegjës Departamenti

E-mail: dhimiter.rapti@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Rezart POSTOLI,

Pedagog

E-mail: rezart.postoli@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë 

Prof. Asoc. Ilirjan BAKIASI,

Pedagog

E-mail: ibakiasi@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë

Dr. Gerta DHAMO,

Pedagoge

E-mail: gertadhamo@yahoo.com

Departamenti i Moduleve Klinike

Dr. Ilir DOVA,

Pedagog

E-mail: idova@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë