Zv. Dekan i Shkencës dhe i Menexhimit të projekteve

 

Prof. Dr. Hektor THOMA

Zv. Dekan i Shkencës dhe i Menexhimit të projekteve

E-mail: hektor.thoma@ubt.edu.al

Prof. Hektor Thoma është diplomuar si Inxhinier Mekanik në Universitetin Politeknik të Tiranës në vitin 1989. Ka kryer studimet e doktoratës në Universitetin e Firences, Itali në “Shkencat e Drurit”. Mban titullin Profesor që nga viti 2014. Ka botuar libra universitarë, monografi, artikuj shkencorë në revista të njohura si dhe ka marrë pjese në dhjetra konferenca shkencore. Zhvillon aktivitetin mësimor në disa lëndë inxhinierike, konstruksione druri, CAD-CAM-CAE etj..ka qenë pjesëmarrës ne disa projekte kombëtare dhe nderkombëtare.


 

Edukimi

PhD, Shkencat e Drurit, Universiteti i Firences 2002

Diplome, Inxhinier Mekanik, Teknolog, Universiteti Politeknik Tirane, 1989

Lendet

Vizatim Teknik, Rezistence Materiale, Konstruksione Druri, CAD

Interesat kërkimore

Aktiviteti i kërkimit shkencor lidhet me studime në fushat e mekanikës së drurit, CAD-CAM-CAE, konstruksione druri.

Shkarko CV