Pedagog

Prof. Asoc. Jani MAVROMATI

Pedagog

E-mail: jmavromati@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Fakulteti i Mjekësise Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2008.

Master i nivelit të  dytë  në Mjëkesi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 2005.

Bachelor në Mjekesi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1984

                                                                                    Shkarko CV 


Lendet

Toksikologjia Veterinare.

Interesat kërkimore

Toksikologjia dhe farmakologjia Klinike, Toksikologjia ushqimore, mbetjet në ushqimet blegtorale, Toksikologjia mjedisore, Protemiksi dhe zbatimi i tij në veterinari.