Lektore

 

Dr. Jonida AVDULAJ

Lektore

E-mail: javdulaj@ubt.edu.al


Edukimi 

Doktoratë në fushën Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit Rural, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2017

Bachelor + Master në Departamentin Administrim Publik, Universiteti Eqrem Cabej, Gjirokastër, 2007

Lendët

Marketing

Kerkimet Shkencore

Zhvillimi i potencialeve prodhuese në ekonominë rurale, vlerësimi i zinxhirit të vlerës në njësitë e vogla agroushqimore, vlerësimi i marketingu në industrinë agroushqimore etj.

Shkarko CV