Pedagog

 

Prof. Dr. Luigj TURMALAJ

Pedagog

E-mail: l.turmalaj@ubt.edu.al


Edukimi

Doktor i Shkencave në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Shkolla Pasuniversitare në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2002

Master Shkencor në  Mjekësi Veterinare, Diplomimi Mjek Veteriner, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1988  

Lëndët:

Riprodhimi i Kafshëve

Interesat kërkimore

Bioteknologjitë dhe patologjitë kryesore të riprodhimit të kafshëve.

Shkarko CV