Asistent Lektore

 

MSc. Moltine PREBIBAJ

Asistent Lektore

E-mail: mprebibaj@ubt.edu.al


EDUKIMI

Master Shkencor në Bujqësi Organike Mesdhetare, CIHEAM – Instituti Agronomik Mesdhetar i Barit dhe Shkolla e Menaxhimit – LUM Universiteti Jean Monnet, Bari (Itali), 2019

Master Shkencor në Ing. Agrare, Profili Prodhim Bimor, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2012

Bachelor në Ing. Agrare, Profili Prodhim Bimor, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2010

LËNDËT  

Bazat e Prodhimit Bimor, Prodhim Bimor, Bimet Industriale

INTERESAT KËRKIMORE

Zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë organike; Implementimi i skemave të cilësisë për produkte të origjinës sipas standardeve Europiane për zhvillimin e qëndrueshëm rural dhe rritje të sigurisë ushqimore; MAPs;  Aegilops .

Shkarko CV