Përgjegjëse e Departamentit të Moduleve të Shëndetit Publik Veterinar

Prof. Natalia SHOSHI

Përgjegjëse e Departamentit të Moduleve të Shëndetit Publik Veterinar

E-mail: nataliashoshi@ubt.edu.al


Edukimi

 “ Profesor ”,  Universiteti Bujq ë sor i Tiranes, Fakulteti i Mjek ë sis ë  Veterinare, 2013

 “ Profesor i Asociuar   ”,  Universiteti Bujq ë sor i Tiranes, Fakulteti i Mjek ë sis ë  Veterinare, 2001

 “ Doktor i Shkencave ”,  Universiteti Bujq ë sor i Tiranes, Fakulteti i Mjek ë sis ë  Veterinare, 1994

 “ Diplomimi ”  Universiteti Bujq ë sor i Tiran ë s, Fakulteti i Mjek ë sis ë  Veterinare, 1982

Lendet:

Higjiena e kafshëve dhe mbrojtja e mjedisit ”  në Universiteti Bujqesor i Tiranes, Fakulteti i Mjekësise Veterinate

Higjiena e kafsheve  ”  në  Universiteti Bujqesor i Tiranes, Fakulteti i Bujqesisë

 

Interesat kërkimore

  • Vleresimi sasior i mbarështimit (linear score) dhe parandalimi i mastitit në gjedhin e qumeshtit
  • Parandalimi i infeksioneve nozokomiale në klinikat e kafshëve të shoqerimit
  • Menaxhimi i Integruar i Pesteve (MIP) në blegtori
  • Vleresimi higjienik i Ajrit & Ujit në ferma dhe shendeti i tufës etj.

Shkarko CV