Pedagoge

 

Prof. Asoc. Dr. Oltjana ZOTO

Pedagoge

E-mail: ozoto@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Ekonomiks, Universiteti Tiranës,Fakulteti Ekonomik  , 2012

Master Shkencor në Ekonomiks dhe Studime Ekonomike Europiane, Universiteti Tiranës,Fakulteti Ekonomik , Universiteti i Bambergut, Gjermani,  2006

Bachelor në Ekonomiks , Universiteti Tiranës,Fakulteti Ekonomik , 2004.

Lëndët :

Mikroekonomia dhe Makroekonomia


Interesat kërkimore

Eksternalitetet, analiza e sjelljes konsumatore, faktoret e rritjes ekonomike.

Shkarko CV