Lektor

 

Prof. Asoc. Dr. Petrit DOBI

LEKTOR

E-mail: pdobi@ubt.edu.al


Edukimi

Prof. Assoc. Zootekni, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2009

Dr. në Shkencat zooteknike, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2000

Diplomë në zootekni, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1982  

Lëndët:

Rritje dhen e dhi, Mbarëeshtrimi i bagëtive të imta, Sistemet e prodhimit në bagetitë e imta, Lëndet e para me Origjinë shtazore.

Interesat kërkimore

Sistemet e prodhimit në bagetite e imta, produktet e territorit nga bagetitë e imta

Shkarko CV