Administrator FSHP

MSc. Roland TOMA

Administrator FSHP

E-mail:  roland.tome@ubt.edu.al


Edukimi

Diplomuar në Universitetin  Bujqesor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomise , Dega Agro Biznes në vitet 2000-2005.

Kam mbaruar Masterin e Shkencave ne Drejtesi në  Uriversitetin Akademia Profesionale e Biznesit  në degën “E Drejtë Civile dhe Tregtare”.

Jam i çertifikuar si Auditues ne Sketorin Publik.

Eksperienca në Punë:

Kam Punuar Pergjegjës Agjensisë ne Raiffeisen Bank Fushë-Arrëz ne vitet 2005-2007

Nga 2007-2016 kam punuar në Drejtorinë e Sherbimit Pyjor Puke ne pozicionet , Përgjegjës i Sektorit të Financës, Drejtor Drejtor i Dretjorise dhe Përdhegjes i Sektorit të Pyjeve po ne këtë Drejtori.

Nga 2016 deri ne 2019 kam punuar si Përgjegjës i Sektorit të Auditimit në Bashkinë Fushë-Arrëz.

Nga 2019 deri ne 2021 kam punuar ne Universitetin Bujqësor të Tiranës ne Pozicionin e punë “ Specialist pranë Sektorit të Prokurimeve”.

Shkarko CV