Lektor

 

Dr. Shpresim DOMI

Lektor

E-mail: shdomi@ubt.edu.al


Edukimi 

Studime Post-Doktorate, Universiteti i Firenzes, Itali; 2019

Doktor në Administrimin e Biznesit (DBA) (Diplomë e Dyfishtë) në fushën e Sipërmarrjes dhe Menaxhimit të NVM-ve, Université Nice Sophia Antipoli, Francë, 2017

Doktor në Filozofi (PhD) në fushën e Ndërmarrjes dhe Menaxhimit të NVM-ve, Universiteti i “St. Kliment Ohridski ”, Maqedonia e Veriut, 2016

Master i Shkencave (MSC), në fushën e Menaxhim Agrobiznesi, Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT), 2011

Bachelor, në fushën Menaxhim Agrobiznesi, Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT), 2009

Lëndët

Politikat Turistike; Menaxhim akomodimi në Turizëm; Turizëm rural; Kooperimi dhe Integrimi në Bujqësi

Kerkimet Shkencore

Turizem rural; Agroturizem; Zhvillim rural; Menaxhim sipërmarrje dhe SME;

Shkarko CV