Lektor

 

MSc. Silvi JANO

Lektor

E-mail: silvi.yano.sj@gmail.com


Edukimi

Master Shkencor në Planifikim dhe Menaxhim Urban , Universiteti Polis, Tirane, 2012

Master Shkencor në Menaxhim Mjedisor Urban, Universiteti Polis, Tirane, 2015

Lëndët:

Studio Projektimi II, Bazat e Planifikimit Urban, Planifikim Peizazhi, Kopshtet dhe Parqet Urbane

Interesat kërkimore

Peizazhi Urban dhe Tipologjite, Projektimi i Hapësirës Publike me Pjesëmarjen e Komunitetit / të rinjëve, Peizazhi i Tretë, Shpërndarja Hapësinore e Peizazhit


Shkarko CV