Njoftim për diplomim (Mars 2022)


FAKULTETI I BUJQESISE DHE MJEDISIT
Cikli Bachelor:
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 15 , 17, 18 Mars. 
Data e diplomimit eshte 30 Mars. 
Ne keto data kane te drejte te japin provim studentet perserites (cikli bachelor) qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar
3. Kane shlyer te gjitha detyrime financiare
Cikli Msc dhe Mp :
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 15, 17, 18 Mars. 
Data e diplomimit eshte 30 Mars. 
Cikli profesional 2-vjeçar (Kopshtari)
Ka ne dispozicion 4 (kater) data para mbrojtjes, konkretisht 15 , 17, 18 , 21 Mars. 
Data e diplomimit eshte 30 Mars. 
Ne keto data kane te drejte te japin provim studentet perserites qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik
2. Kane deri ne 4 provime pa kaluar
3. Kane shlyer te gjitha detyrimet financiare
_______________________________________________________________________________
FAKULTETI I MJEKESISE VETERINARE 
Mjekesi Veterinare (cikel 5- vjeçar)
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 21 , 23, 24 Mars. 
Data e diplomimit eshte 31 Mars. 
 
Ne keto data kane te drejte te japin provim studentet perserites (Kursi V-te)  qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik.
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar.
3. Kane shlyer te gjitha detyrime financiare.
4. Kane te mbrojtur dhe te certifikuar gjuhen e huaj.
Menaxhim Veterinar (diplome profesionale 2-vjeçare)
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 21 , 23, 24 Mars. 
Data e diplomimit eshte 31 Mars. 
 

Ne keto data kane te drejte te japin provim studentet perserites (Kursi II-te)  qe: 

1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik.
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar.
3. Kane shlyer te gjitha detyrime financiare.
_______________________________________________________________________________
FAKULTETI I EKONOMISE DHE AGROBIZNESIT
Cikli Bachelor:
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 23 , 24, 25 Mars. 
Data e diplomimit eshte 31 Mars. 
Ne keto data kane te drejte te japin provim studentet perserites (cikli bachelor)  qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar
3. Kane shlyer te gjitha detyrime financiare
Cikli Msc dhe Mp
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht  23 , 24, 25 Mars.
Data e diplomimit eshte 31 Mars. 
 
Ne keto data kane te drejte te japin provim studentet perserites qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne shtator
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar
3. Kane shlyer te gjitha detyrimet financiare
4. MSC te kete te mbrojtur dhe te certifikuar gjuhen e huaj.
 
_______________________________________________________________________________
FAKULTETI I SHKENCAVE PYJORE
Cikli Bachelor:
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 16 , 17, 18 Mars. 
Data e diplomimit per studentet e ciklit bachelor eshte 24 Mars. 
Datat e diplomimit per studentet e ciklit Master eshte  25 Mars. 
Ne keto data kane te drejte te japin 3 provime para mbrojtjes vetem studentet perserites (cikli bachelor)  qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar
3. Kane shlyer te gjitha detyrime financiare
_______________________________________________________________________________
FAKULTETI I BIOTEKNOLOGJISE DHE USHQIMIT
Cikli Bachelor:
Ka ne dispozicion 3 (tre) data para mbrojtjes, konkretisht 23 , 24, 25 Mars. 
Data e diplomimit per studentet e ciklit bachelor eshte 30 Mars. 
Datat e diplomimit per studentet e ciklit Master eshte  31 Mars. 
Ne keto data kane te drejte te japin 3 provime para mbrojtjes vetem studentet perserites (cikli bachelor)  qe: 
1. Nuk kane mundur te diplomohen ne korrik
2. Kane deri ne 3 provime pa kaluar
3. Kane shlyer te gjitha detyrime financiare
_______________________________________________________________________________

Sqarim:

Studentet do te rregjistrohen vete nga portali vet (ne ZSS do paraqiten vetem studentet qe nuk arrijne te bejne dot regjistrimin).
Per çdo paqartesi ngelemi ne kontakt.
Njoftim për kurse të gjuhëve të huaja