Asistent Lektor

 

MSc. Taulant GOGA

Asistent Lektor

E-mail:  tgoga@ubt.edu.al


Edukimi

PhD,  Bujqësia dhe Mjedisi, drejtimi “Shkencat e prodhimit shtazor” , Universiteti Bujqesor i Tiranes dhe Universiteti i Portos, Portugali, 2018

Master Shkencor në Kimi Ushqimore, Universiteti i Tiranes, Tirane, 2010

Bachelor në Kimi Ushqimore, Universiteti i Tiranes, Tirane , 2008

Lendet:

Farmakologjia Veterinare
Interesat kërkimore

Fusha kryesore e ekspertizës dhe kërkimit shkencor është vlerësimi i ushqimeve për përdorim zooteknik, kontrolli i cilësisë së ushqimeve për parametrat fiziko-kimikë, kontaminantët, prezencën e antibiotikëve dhe mbetjeve veterinare në produktet me origjinë shtazore dhe nënproduktet e tyre, kontrolli mikrobiologjik për cilësitë mikrobiologjike , treguesit e ndotjes dhe kushtet higjeno-sanitare, për praninë/mungesën e patogjenëve, të produkteve dhe nënprodukteve ushqimore me origjinë shtazore.

Shkarko CV