Përgjegjës i Grupit Mësimor Kërkimor

 

Prof. Dr. Vasillaq MINE

Përgjegjës i Grupit Mësimor Kërkimor

E-mail: vmine@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor , Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2015

Profesor Asoc. , Universiteti Bujqesor i Tiranës, Tiranë, 2003

DOKTOR I SHKENCAVE  , Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1996

Diplomuar , Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Pyjeve, Tiranë, 1984

Lëndët

Mekanizim Pyjor;

Ergonomi Pyjore;

Teknikat e Punes ne Trajtimin e Pyjeve;

Ekstensioni Pyjor.

Interesat kërkimore

Shfrytëzimi Pyjor;  Trajtimi i Pyjeve te Rinj; Menaxhimi i Pyjeve

Shkarko CV