VKM & Udhëzime

Më poshtë do të gjeni link-et e VKM dhe Udhëzime:


VKM Nr.41 Datë 24.01.2018 

Përditësimet e Udhëzimit Nr. 1  Datë 14.01.2020