Lektor

 

Prof. Dr. Ylli BIÇOKU

Lektor

E-mail: ybicoku@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2014.

Profesor i Asocuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2002.

PhD, ne Prodhim shtazor dhe Përmirësim Gjenetik, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1995. Bachelor në Zootekni, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1981.

Lendët

Politika e Zhvillimit dhe Këshillimit në Bujqësi (BSc- Zootekni dhe Siguria e produkteve blegtorale),

Këshillimi në Bujqësi dhe Teknikat e Komunikimit (MSc Zootekni)

Komunikimi dhe Këshillimi në Zhvillimin Rural (MP Mjedis).

Kerkimet Shkencore

Shërbimi këshillimor bujqësor; Politikat e zhvillimit në bujqesi dhe zhvillim rural.

Shkarko CV