Asistent Lektore

 

MSc. Zenepe DAFKU

Asistent Lektore

E-mail: zdafku@ubt.edu.al


Edukimi

PhD 2020-në proces Departamenti i Gjeografisë dhe menaxhimit të territorit, Universiteti Paul Valery,Montpellier 3, Francë

Master Shkencor në Ekonomi dhe Politika Agrare,Fakulteti I Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2013-2015

Bachelor në Ekonomi dhe Politika Agrare,Fakulteti I Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2010-2013

Lendet:

Ekonomi e burimeve natyrore dhe ambientit & Zhvillim rural i qëndrueshëm

Interesat kërkimore

Vlerësimi i efektivitetit të përdorimit të burimeve natyrore.

Vlerësimi ekonomik social mjedisor i zonave të mbrojtura.

Zhvillimi rural &territorial, menaxhimi i territorit, ekonomia e territorit dhe produktet e tij