Zv. Dekane për Shkencën dhe Projektet 

 

Prof. Asoc. Erta DODONA

Zv. Dekane për Shkencën dhe Projektet
E-mail: edodona@ubt.edu.al 

Pedagoge pranë Departamentit te Shkencave Agronomike që prej vitit 2000. Në vitin 1995 është diplomuar si biologe pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës. Në vitin 2007 ka marre gradën “Doktor i Shkencave” në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit dhe ne vitin 2013 titullin “Profesor i Asociuar”. Ne vitin 2016 është emëruar Zv/Dekane për Zhvillimin e Karrierës dhe Vlerësimit Institucional. Zhvillon mësim në disa module si Fiziologji Bimësh, Biokimi dhe Fiziologji Bimësh, si dhe Aplikimi i Fitohormoneve ne Bujqësi, ne nivelin master.

Aktiviteti i kërkimit shkencor lidhet me fushën e fiziologjisë dhe biokimisë se bimëve. Autore e tekstit “Praktikumi i fiziologjisë se bimëve” dhe monografisë “Biogazi nga Mbetjet Organike”. Ka marre pjese ne me shume se 40 konferenca shkencore ndërkombëtare dhe 20 konferenca kombëtare si dhe ka botuar mbi 30 artikuj shkencore. Njeh dhe zotëron mire tre gjuhe te huaja Anglisht, Frëngjisht dhe Italisht. Ka marre pjese ne një numër te madh projektesh ndërkombëtare (USDA, TEMPUS, Erasmus, GIZ etj). Qe prej vitit 2020 e aktualisht, mban postin e zv/dekanes per Shkencen dhe Projektet prane FBM.

Shkarko CV