Grupi Mësimor Kërkimor - Ekoomitë e Aplikuara

Prof. Asoc. Etleva MUÇA (Dashi),

Lektore

E-mail: evadashi@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Prof. Asoc. Dr. Fatmir GURI, Përgjegjës Departamenti

E-mail: fatmirguri@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Henrieta THEMELKO,

Pedagoge

E-mail:hthemelko@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Prof. Dr. Natasha HODAJ,

Lektore

E-mail: nhodaj@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

MSc. Zenepe DAFKU,

Asistent Lektore

E-mail:zdafku@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Dr. Eralda NOÇKA,

Lektore 

E-mail: eshore@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Dr. Silvana NAKUÇI,

Lektore

E-mail: snakuci @ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë