Grupi Mësimor Kërkimor - Epidemiologjia dhe Biopatologjia me interes Veterinar

Prof. Dr. Pranvera ÇABELI,

Drejtuese GMK

E-mail: cabelivera@albmail.com

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

Prof. Asoc. Tana KIKA,

Drejtuese GMK

E-mail: tshtylla@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

 

Prof. Ilirian KUMBE,

Pedagog

E-mail: ilir.kumbe@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

Dr. Sonila ÇOÇOLI,

Zv. Dekane

E-mail:   scocoli@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Kastriot KORRO,

Lektor

E-mail: kkorro@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

 Hap profilin e plotë

Prof. Xhelil KOLECI,

Pedagog

E-mail: xhelil.koleci@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dritan LACI,

Lektor

E-mail: dlaci@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

 Hap profilin e plotë