Grupi Mësimor Kërkimor - Financë

Prof. Dr. Drini SALKO,

Përgjegjës i GMK

E-mail: dsalko@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

Prof. Dr. Magdalena BREGASI,

Pedagoge

E-mail:  mbregasi@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Skender UKU, Përgjegjës Departamenti

E-mail: suku@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

Prof. Asoc. Dori RISILIA,

Pedagoge

E-mail:  drisilia@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Dr. Eleana LICI,

Lektore

E-mail:elici@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

Dr. Shpresa ÇELA,

Lektore

E-mail: shpresa.cela@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Dr. Elton GUBERAJ,

Asistent Lektor

E-mail:  eguberaj@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Dr. Elona KECI ,

Lektore

E-mail: efejzaj@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Dr. Gerta GOGO,

Lektore

E-mail: ggogo@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

MSc. Gentjan ÇERA,

Lektor

E-mail:  gcera@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë