Grupi Mësimor Kërkimor - Fitopatologjia

Prof. Dr. Thanas RUCI,

Lektor

E-mail: truci@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

Prof. Dr. Skënder VARAKU,

Lektor

E-mail:  svaraku@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Magdalena CARA,

Pedagoge

E-mail:  magdacara@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë

Dr. Dhurata SHEHU,

Pedagoge 

E-mail:  dshehu@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë