Grupi Mësimor Kërkimor - Marketingu

Prof. Asoc. Dr. Dorina GRAZHDANI,

Përgjegjëse e GMK-së

E-mail:dgrazhdani@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

Prof. Dr. Arben VËRÇUNI,

Lektor dhe Kërkues

E-mail:  avercuni@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Ledia THOMA (Boshnjaku),

Lektor dhe Kërkues

E-mail:  ledia.thoma@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë

Dr. Orjon XHORXHI,

Lektor 

E-mail:  oxhorxhi@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë

Dr. Jonida AVDULAJ,

Lektore

E-mail: javdulaj@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi