Grupi Mësimor Kërkimor -Mikro-Makroekonomi

Prof. Asoc. Dr. Irma QINAMI,                    Zv. Dekane

E-mail:   irmaqinami@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Prof. Asoc. Dr. Drini IMAMI,

Pedagog

E-mail:  dimami@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë

Dr. Eglantina PAZAJ,

Lektore

E-mail:  epazaj@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural


Dr. Majlinda CAKALLI,

Lektore

E-mail:  mcakalli@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Edvin ZHLLIMA,   

Zv. Dekan 

E-mail:ezhllima@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Prof. Asoc. Dr. Oltjana ZOTO,

Pedagoge 

E-mail:  ozoto@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Mimoza KOKA,

Lektore

E-mail:  mimozakoka@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë