Grupi Mësimor Kërkimor - Politikat e Bujqësisë

Prof. Asoc. Dr.Rezear KOLAJ,

Pedagog

E-mail: rkolaj@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Prof. Dr. Engjell SKRELI,

Lektor

E-mail:  eskreli@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Anila BOSHNJAKU,

Pedagoge

E-mail:  aboshnjaku@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë

Dr. Alban JAUPI,

Asistent Lektor

E-mail:  ajaupi@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural