Grupi Mësimor Kërkimor - Riprodhimi i Kafshëve dhe Kirurgjia Veterinare

Prof. Dr. Paskal GJINO,

Pedagog

E-mail: pgjino@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

Prof. Dr. Luigj TURMALAJ,

Pedagog

E-mail: l.turmalaj@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë

Dr. Kujtim MERSINI,

Researcher

E-mail: mersini2003@yahoo.com

 


MSc. Bledar GOXHA,

Asistent Lektor

E-mail: bgoxha@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë

MSc. Gerald MUÇA,

Pedagog

E-mail: gmuca@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë