Grupi Mësimor Kërkimor - Shkenca e tokës me Drejtim Mjedisor    

Prof. Dr. Fatbardh SALLAKU, 

Rektor

E-mail: fsallaku@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

Prof. Dr. Ilir KRISTO,

Dekan

E-mail:  ikristo@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Ardian MACI,

Pedagog

E-mail:  amaci@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Besnik GJONGECAJ,

Pedagog

E-mail:  bgjongecaj@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Fran GJOKA,

Pedagog

E-mail:  fgjoka@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Prof. As. Dr. Liri MIHO,

Pedagog

E-mail:  lmiho@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Dr. Eugen SKURA,

Lektor

E-mail:  eskura@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

MSc. Fatos HUQI,

Asistent Lektor

E-mail:  fhuqi@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

MSc. Xhuljo SEMA,

Asistent Lektor

E-mail:  xhsema@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë