Zëvëndës Dekane për Mësimin

 

Dr. Albana MUNGA

Zëvëndës Dekan për Mësimin

E-mail: amunga@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Biologji, Universiteti i Tiranës, 2009

Master Shkencor në Biologji qelizore, Universiteti i Tiranës, 2005

Diplomë e interguar e nivelit të dytë në Biologji, Universiteti i Tiranës, 2002

Lendet

Fiziologji e kafshëve, Endokrinologji.

Interesat kërkimore

Studime në fushën e Riprodhimit të kafshëve dhe Endokrinologjisë, si edhe kërkime lidhur me proceset e ndryshme fiziologjike në kafshë.

Shkarko CV