Lektore

Dr. Alketa SHEHAJ

Lektore

E-mail:  ashehaj@ubt.edu.al


EDUKIMI

PhD, në “Teknologji dhe Mikrobiologji të ushqimeve, vlerësimi i cilësisë dhe sigurisë”, Fakulteti  i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës,Tiranë, 2015

Master në Teknologji dhe Mikrobiologji të ushqimeve”, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2011

Arsim i Lartë 5 vjeçar në Kimi Ushqimore, Fakulteti i Shkencave të Natyrës,  Universiteti i Tiranës, Tiranë , 2005

LENDET

Reologjia e brumërave dhe prodhimi i majase”, “Teknologjia e Përpunimit të Drithërave dhe produktet konditore”, “Teknologjia e përpunimit të produkteve bujqësore dhe blektorale”, “ “Ruajtja dhe mbrojtja e produkteve ushqimore.

INTERESAT KERKIMORE

Teknikat inovative në fushën e industrisë ushqimore, drithëra dhe kafe kryesisht.

Përdorimi i teknikave të ndryshme në ndryshimin ose zëvëndësimin e lëndëve të para për prodhimin e produkteve ushqimore duke j’u përshtatur kerkesave të konsumatorit.

Vlerësimi i cilësisë dhe sigurisë së lëndëve të para dhe produkteve ushqimore që qarkullojnë në treg, kryesisht në fushën e drithërave dhe kafesë.

Shkarko CV