Lektor

 

Prof. Dr. Ardian MACI

Lektor

E-mail: amaci@ubt.edu.al


Edukimi:

Titulli “Profesor” Universiteti Bujqesor i Tiranes 2010

Titulli “Profesor i Asociuar” Universiteti Bujqesor i Tiranes 2007

PhD: “Doktor ne Shkencat Agrare” (Dr. agr.), Universiteti Justus Liebig, Giessen, Gjermani 2001

Studimet e larta “Agronom i Pergjithshem” Universiteti Bujqesor i Tiranes 1983

Lendet:

  1. Te Ushqyerit e Bimeve dhe Plehrimi (BSc)
  2. Pjelloria e Tokes, Te ushqyerit e Bimeve dhe Mjedisi (MSc)
  3. Eficienca e te Ushqyerit dhe Përshtatja e Bimeve (MSc)
  4. Metodologjia e Kerkimit Shkencor (MSc)
  5. Toka, Plehrimi dhe Mjedisi (MP)

Interesat kërkimore

Te ushqyerit e bimeve, Plehrat dhe plehrimi, impakti i tyre ne mjedis, Pjelloria e tokes dhe faktoret kufizues te saj.


Shkarko CV