Seminar i hapur me ekspertin ndërkombëtar Z. Szilard Keszthelyi, specialist kyç në FADN nga Instituti Hungarez i Ekonomisë Bujqësore.

Takimi do të zhvillohet më datë 13 prill 2023, në ora 09.00 - 12.00 në sallën "Lucë Agraja" në UBT ku ftohen të marin pjesë profesorët e universitetit dhe studentët e fakultetit ekonomik. 

Aktualisht FAO mbështet MARD në krijimin e rrjetit të të dhënave të kontabilitetit të fermave të vendit (FADN, një kërkesë kyçe e BE-së për anëtarësim).

Për këtë do të bëhet një prezantim i modelit të  BE-së i FADN pasi mendohet që Universiteti Bujqësor do të përfshihet në mbledhjen dhe analizën e të dhënave të FADN në Shqipëri.

Hapet thirrja për shprehje interesi nga fermerët për Skemën Kombëtare të Trajnimit në Bujqësi për vitin 2023-2024.