Trajnim nga inspektorë të DPMZSH

Drejtoria e Menaxhimit të Territorit dhe Objekteve Universitare pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës organizuan një trajnim dy ditor nga inspektorë tё Drejtorisë sё Përgjithshme tё Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin me stafin ndihmës akademik dhe administrativ të këtij Universiteti.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja e grupeve vullnetare me masat qё merren për mbrojtjen nga zjarri, mënyrat e parandalimit dhe shuarjes së zjarreve, shpëtimi i jetës, i pronës, mjedisit etj.


Mirënjohje dhe falenderime për kontributin e çmuar prej vitesh të inxhinierit dhe teknologut Nazif Tiravri