UBT _ LISTA E KANDIDATËVE FITUES TË RAUNDIT 2, VITI AKADEMIK 2022-2023

Universiteti Bujqësor i Tiranës publikon Listat e Kandidatëve Fitues të Raundit 2  Viti Akademik 2022-2023

Bashkangjitur do të gjeni listat paraprake të aplikantëve fitues të Raundit të Dytë për programet e UBT-së:

Ju urojmë suksese!

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit:

Kliko këtu: Agrobiologji
Kliko këtu: Bioteknologji Zooveterianare
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Agronomi
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Biologji Marine dhe Akuakulture
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Agromekanizem
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Arkitekture Peizazhi
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Hortikulture
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje bimesh
Kliko këtu: Inxhinieri Agromjedisi
Kliko këtu: Shkenca Mjedisore profili: Menaxhimi i Burimeve Natyrore
Kliko këtu: Zootekni dhe Siguria e produkteve Blegtorale
Kliko këtu: Zooveterinari (2-vjeçar)
Kliko këtu: Kopshtari (2-vjeçar)
Kliko këtu: Teknolog Bujqesor (2-vjeçar)
Kliko këtu: Teknologjite e Akuakultures dhe Peshkimit (2-vjeçar)

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit:

Kliko këtu: Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural
Kliko këtu: Ekonomiks i Aplikuar
Kliko këtu: Financë Kontabilitet
Kliko këtu: Informatikë Biznesi
Kliko këtu: Menaxhim Agrobiznesi
Kliko këtu: Menaxhim Turizmi Rural
Kliko këtu: Agroturizem dhe Mikpritje (2-vjeçar)
Kliko këtu: Menaxhim Sistemesh Informacioni (2-vjeçar)

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit:

Kliko këtu: Inxhinieri Agroushqimore profili: Teknologji Ushqimore
Kliko këtu: Inxhinieri Agroushqimore profili: Teknologji pijesh alkolike dhe jo alkolike
Kliko këtu: Shkenca e Ushqimit dhe të Ushqyerit

Fakulteti i Shkencave Pyjore:

Kliko këtu: Inxhinieri Pyjore
Kliko këtu: Inxhinieri Pyjore profili: Menaxhim_i_zonave_te_mbrojtura_dhe_parqve_urbane
Kliko këtu: Inxhinieri Përpunim Druri
Kliko këtu: Inxhinieri Përpunim Druri profili: Dizajn i Mobiljeve dhe Interierit

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare:

Kliko këtu: Mjekësi Veterinare
Kliko këtu: Menaxhim Veterinar (2-vjeçar)

UBT inaguron zyrën e projekteve