Thirrje staff SpanjeNJOFTIM

Në kuadër të projektit Erasmus +  midis Univesitetit Bujqësor të Tiranës dhe Fakuktetit të Mjekësisë Veterinare Kordova (Spanjë)  shpallet thirrja për aplikime për 4 pedagoge, për 1 javë qëndrimi: 2 staf akademik Training Mobility dhe 2 staf akademik Teaching Mobility. Ftohen te marrin pjesë në aplikim pedagogët e Fakuktetit të Mjekësisë Veterinare.

Nga  ana  e  Universitetit  Bujqësor,  si  partner  i  projektit,  bëhet  një  renditje  paraprake  e aplikantëve në bashkëpunim me partnerët spanjollë. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

  • CV
  • Mobility Agreement

Afati i fundit për aplikim është:   7 Prill 2022

Dokumentacioni i kërkuar do të dërgohet nëpërmjet email-it në adresën: esherko@ubt.edu.al, ose na vizitoni pranë Drejtorisë së Projekteve dhe Zhvillimit në UBT.

Thirrje për aplikim staf akademik “Universita degli Studi di Torino”