FMV Grafiku i Provimeve

Master Shkencor dhe Program Profesional 2-vjecar

Grafiku i provimeve për Sezonin e vjeshtës, Viti Akademik 2022-2023  

FSHP Grafiku i Provimeve