Informacion për Sezonin (Datat) e Riprovimeve në muajin PrillFAKULTETI I EKONOMISË DHE AGROBIZNESIT [FEA]

Ka 6 (gjashtë) data në dispozicion për provimet e mbartura, konkretisht : 21, 22, 26, 27, 28, 29 Prill .

Në këtë sezon riprovimesh kanë të drejtë të japin provimet:

 1. Studenët e rregullt (jo përsëritës) të ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor.
 2. Studentët e kursit të III-të që kanë provime të mbartura nga kursi i I-rë dhe kursi i II-të.
 3. Studentët e kursit të II-të që kanë provime të mbartura nga kursi i I-rë.

 

FAKUKTETI I BUJQËSISË DHE MJEDISIT [FBM]

Ka 6 (gjashtë) data në dispozicion për provimet e mbartura, konkretisht : 21, 22, 26, 27, 28, 29 Prill .

Në këtë sezon riprovimesh kanë të drejtë të japin provimet:

 1. Studenët e rregullt (jo përsëritës) të ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor.
 2. Studentët e kursit të III-të që kanë provime të mbartura nga kursi i I-rë dhe kursi i II-të.
 3. Studentët e kursit të II-të që kanë provime të mbartura nga kursi i I-rë.
 4. Studentët e kursit të II-të, Programi professional 2-vjeçar që kanë provime të mbartura nga kursi I-rë.

 

FAKULTETI MJEKËSISË VETERINARE [FMV]

Ka 6 (gjashtë) data në dispozicion për provimet e mbartura, konkretisht : 21, 22, 26, 27, 28, 29 Prill .

Në këtë sezon riprovimesh kanë të drejtë të japin provimet:

 1. Studenët e rregullt (jo përsëritës) të ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor.
 2. Studentët e kursit të V-të që kanë provime të mbartura nga kursi i I-rë,kursi i II-të, kursi III-te dhe kursi IV-tërt.
 3. Studentët e kursit të IV-tërt që kanë provime të mbartura nga kursi i I-rë, kursi i II-të, kursi III-të.
 4. Studentët e kursit të III-të që kanë provime të mbartura nga kursi i I-rë dhe kursi i II-të.
 5. Studentët e kursit të II-të, Programi professional 2-vjeçar që kanë provime të mbartura nga kursi I-rë.

 

FAKULTETI I BIOTEKNOLOGJISË DHE USHQIMIT [FBU]

Ka 6 (gjashtë) data në dispozicion për provimet e mbartura, konkretisht : 11, 12, 13, 14, 15, 19 Prill

Në këtë sezon riprovimesh kanë të drejtë të japin provimet:

 1. Studenët e rregullt (jo përsëritës) të ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor.
 2. Studentët e kursit të III-të që kanë provime të mbartura nga kursi i I-rë dhe kursi i II-të,
 3. Studentët e kursit të II-të që kanë provime të mbartura nga kursi i I-rë.

 

FAKULTETI I SHKENCAVE PYJORE [FSHP]

Ka 6 (gjashtë) data në dispozicion për provimet e mbartura, konkretisht : 19, 20, 21, 22, 26,27 Prill

Në këtë sezon riprovimesh kanë të drejtë të japin provimet:

 1. Studenët e rregullt (jo përsëritës) të ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor.
 2. Studentët e kursit të III-të që kanë provime të mbartura nga kursi i I-rë dhe kursi i II-të,
 3. Studentët e kursit të II-të që kanë provime të mbartura nga kursi i I-rë.

 

Studentët do të duhet të regjistrohen nga portali i vetë në sistemin PITAGORA, deri një ditë përpara datës së provimit.

Leksion on-line nga Prof. Bryan Markey