OFERT - PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel administrativ në kategorinë “Drejtor” në Fermën Didaktike Eksperimentale.

Konkursi do të zhvillohen në godinën B, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit (kati I), Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike në datën 25/10/2023 në orën 14:00.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data  20/10/2023.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkëngjitura. 
OFERT - PUNE 
LISTA E DOKUMENTAVE 
KRITERET E PERGJITHESHME 
   
Kriteret për pedagog/e të ftuar në Universitetit Bujqësor të Tiranës për vitin akademik 2023-2024