Rezultati i Zgjedhjeve!

Njoftim

Mbështetur në Ligjin nr. 80/2015 datë 22.7.2015 “Për Arsimin e Larte dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Larte ne Republikën e Shqipërisë”, shkresën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, nr. 4673 i datës 13.07.2022 “Mbi përzgjedhjen e anëtarit të Bordit të Administrimit, përfaqësues i studentëve”, në nenin 36, pika 3; nenin 18, nenin 33, pika 4 të Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”, në datë 17.11.2022, u zhvilluan zgjedhjet për anëtar të Bordit të Administrimit, përfaqësues i studentëve, në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, shpall rezultatin përfundimtarë të zgjedhjeve, si vijon;

Kandidatët

Votat(%)

Altin Prenga

58.6%

Armir Shkurti

18.1%

Zhaklina Rira

23.2%

Universiteti Bujqësor i Tiranës do të marrë pjesë me stendën e tij në Panairin Ndërkombëtar të Bujqësisë, Blegtorisë dhe Kopshtarisë të organizuar nga Expocity Albania në datat 24-25-26 nëntor.