Shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim studentësh dhe për vitin akademik 2023-2024, në Split, Kroaci.

NJOFTIM

Në kuadër të projektit Erasmus + midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Universitetit te Splitit, shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim studentësh dhe për vitin akademik 2023-2024, në Split, Kroaci.

Në këtë thirrje mund të aplikojnë studentë të Fakultetit te Bujqesise dhe Mjedisit. 

 

Kriteret për aplikim:

– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze niveli B2;

– Performancë të mirë akademike.

 

Afati i aplikimit: 15 Tetor 2023

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar, si më poshtë:

 

– Vërtetim studenti

– Letër motivimi në gjuhën angleze;

– CV në gjuhën angleze;

 

Dokumentat mund të dorëzohen elektronikisht në adresën: erasmusoffice@ubt.edu.al

Thirrje Split students 

Shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim stafi për vitin akademik 2023-2024, në Split, Kroaci.