Takim me studente per te prezantuar dy programe ne dt 27.10.2023 salla ''Skender Xhiku''

-  Per programin SUSI per studente (STUDY OF THE US INSTITUTE for Students)

Fusha e studimit:         The Study of the U.S. Institutes on Environmental Issues

Target group:               Studente te Bachelor-it, Viti I+II nga Fakulteti I Bujqesise dhe Mjedisit

Studimi i Institutit të SHBA-së (SUSI) për Çështjet Mjedisore, i organizuar nga Universiteti Shippensburg në Pensilvani, do t'u ofrojë pjesëmarrësve një pasqyrë të ndryshimit të klimës së bashku me ndikimin e tij në burimet natyrore të komuniteteve lokale dhe ekonominë lokale. Sesionet akademike dhe mundësitë e të mësuarit me përvojë do të eksplorojnë energjinë e pastër, zhvillimin e qëndrueshëm, rreziqet e fatkeqësive natyrore dhe kryqëzimin e drejtësisë klimatike dhe aktivizmit të komunitetit. Për të rritur përvojën akademike, Instituti do të fokusohet në tema dhe nën-tema specifike si komunikimi strategjik, drejtësia sociale, reagimi ndaj emergjencave, të drejtat e ujit, sistemet e bujqësisë dhe ushqimit, biodiversiteti, dhe efikasiteti dhe qëndrueshmëria e energjisë.

 

-       Per programin Global Undergraduate Program

 Fusha e studimit:              E hapur per te gjitha deget e studimit

 Target Group:                    Studente te Bachelor-it, Viti I

Programi Global i Shkëmbimit Undergraduate (Global UGRAD) ofron bursë për një semestër të studimeve akademike në një kolegj ose universitet amerikan, por që nuk përfundon me diplomim, për të rinj nga grupe të ndryshme, studentë me potencial në lidership. Global UGRAD është një program i Byrosë së Çështjeve Arsimore dhe Kulturore të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara dhe synon të rekrutojë pjesëmarrës nga prejardhje të nënpërfaqësuar, të cilët nuk kanë pasur mundësi të tjera për të studiuar në Shtetet e Bashkuara. Aplikantët e suksesshëm do të kenë një ekspozim në shoqërinë, kulturën dhe institucionet akademike të SHBA, si dhe mundësi për të rritur aftësitë e tyre profesionale. Programi është mjaft konkurrues dhe i bazuar në merita. Finalistët do të zgjidhen në bazë në arritjeve akademike, potencialin e tyre në lidership dhe gatishmërinë e tyre për studim në Shtetet e Bashkuara. 


FEA_Listat e aplikantëve sipas renditjes për ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve