UBT do të mbajë “Konferencën e 4-të Ndërkombëtare mbi Shkencat e Bujqësisë dhe të Jetës” në datat 1-3 nëntor 2023

icoals4.com

4th International Conference on Agriculture and Life Science (ICOALS IV 2023)

Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT) ju fton të merrni pjesë në “Konferencën e 4-të Ndërkombëtare mbi Shkencat e Bujqësisë dhe të Jetës”, e cila do të mbahet në datat 1 deri më 3 nëntor 2023.

Objektivi i ICOALS 2023 është t'u ofrojë studiuesve të bujqësisë dhe shkencave të jetës mundësinë për të prezantuar punën e tyre kërkimore dhe aktivitetet zhvillimore mbi bujqësinë, ekonominë rurale dhe agrobiznesin, mjedisin dhe burimet natyrore, shkencën ushqimore, sigurinë ushqimore dhe shkencën veterinare, pylltarinë dhe shkencat e ngjashme.

Të gjithë pjesëmarrësit do të paraqesin rezultatet dhe arritjet e tyre kërkimore përmes sesioneve plenare, diskutimeve, takimeve dhe bisedave.


Zyrtari i lartë i FAO vjen në një leksion të hapur në UBT