UBT publikon listat e Kandidatëve fitues për kuotat e veçanta.

Universiteti Bujqësor i Tiranës publikon Listat e Kandidatëve Fitues për kuotat e veçanta,
Viti Akademik 2023-2024

Bashkangjitur do të gjeni listat paraprake të aplikantëve fitues.

Ju urojmë suksese!

    - Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit  
        * Lista e aplikantëve fitues për kuotat e veçanta 


    - Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
        * Lista e aplikantëve fitues për kuotat e veçanta _ Kategoria nga trojet 
        * Lista e aplikantëve fitues për kuotat e veçanta _ Transferim studimesh 

Shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim studentësh dhe për vitin akademik 2023-2024, në Split, Kroaci.