Pedagog

 

Prof. Asoc. Dr. Drini IMAMI

Pedagog

E-mail: dimami@ubt.edu.al


Edukimi

Doktoraturë (PhD),  Ekonomi dhe Politika të Bujqësisë dhe Ushqimit, Universiteti i Bolonjës, 2011,

Master i Shkencave, Ekonomiksi Evropian,  Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Bambergut, 2007

Diplomë, Ekonomist Agrar – Drejtim Fermash dhe Agrobiznesi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2004

Lendët

Makroekonomi II

Analiza e Filierës Agroushqimore

Kerkimet Shkencore

Kordinimi i filierës (zinxhirit të vlerës), sjellja konsumatore dhe marketingu agroushqimor

Politikat e bujqësisë dhe zhvillimit rural

Ciklet politike të biznesit, korrupsioni, klientelizmi dhe informaliteti

Shkarko CV