Lektore

 

Dr. Eleana LICI

Lektore

E-mail: elici@ubt.edu.al


Edukimi

Doktor i Shkencave në fushen:”Ekonomi dhe Agrobiznes”, Drejtimi:”Finance–Kontabilitet”, Univesiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2017

Master i Shkencave në Financë, Kolegji Amerikan i Greqise “Deree College”, Athine 2010

Diplomuar si Financier-Kontabilist, Universiteti “Eqrem Cabej”, Gjirokastër 2006

Lëndët:

Auditim, Financë, Paraja dhe Banka.

Interesat kërkimore

Financë, Politika Monetare, Paraja dhe Banka, Auditim.

Shkarko CV