Lektore

 

Dr. Elena KOKTHI

Lektore

E-mail: ekokthi@ubt.edu.al


EDUKIMI

PhD, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe të Sipërmarrjes, Universiteti i Seviljes Spanjë,2017

Dr, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës,2014

Master Shkencor në Menaxhim Projektesh në Zonat Rurale, Qëndra Ndërkombëtare e Studimeve Agronomike Mesdhetare,CIHEAM, Montpellier, Francë, 2008

Diplomë e integruar në Ekonomi dhe Politika Agrare, Universiteti Bujqësor i Tiranës,2006

LËNDËT

Zhvillim Produkti Ushqimor, Komunikimi dhe Marketingu në Sektorin Agroushqimor, Institucione dhe Aktorë në Territor

INTERESAT KËRKIMORE

Analizë e sjelljes së aktorëve, analizë e sjelljes konsumatore, kërkim tregu,

Shkako CV