Lektore

 

Dr. Elona KECI

Lektore

E-mail: efejzaj@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Finance-Kontabilitet , Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2015

Master Shkencor në Finance , Universiteti i Tiranes,Fakulteti i Ekonomise , 2009

Bachelor në Drejtim Agrobiznesi , Universiteti Bujqesor i Tiranes,  , 2007

Lendët

Taksimi,Administrimi Fiskal,Finance

Kerkimet Shkencore

Politikat tatimore,Fiskalitetet,Fiskalizimi,Permiresimi i legjislacionit tatimor